sujok sujok sujok sujok
יצירת קשר חבילות טיפולים קורס סו גו'ק דף הבית RU EN Sujok Acupuncture IL

LOGO סוג’וק

המכללה לסו ג'וק
המכללה הרפואית לסוג'וק הינה השלוחה הישראלית הראשונה והמובילה בלימודי רפואה קוריאנית, המשלבת מספר גישות טיפול הוליסטיות שבמרכזן, עומדת שיטה קוריאנית בשם סו-ג'וק –
SU-JOK .

sujok

sujok
 

sujok

מגנטו טרפיה הינה מרכיב משמעותי בטיפולים בשיטת ה- סוג'וק. במסגרת מגנטו-טרפיה נעשה שימוש במגוון צורות המגנטים ,
הטיפול הינו טיפול אנרגטי דרך מרכזי אנרגיה הנקראת צ'אקרות ומסלולי אנרגיה הנקראים מרידיאנים.
המטרה העיקרית בטיפולים אילו הינה לבצע הגברה או האטה של הפעילות האנרגטית. בדומה לשיטות כמו הילינג , רייקי ואחרות.
לפרטים נוספים ניתן לגלוש באתר של המכללה הרפואית לסוג'וק או להתקשר בטלפון.
 
 למד סו-ג'וקלמד סו-ג'וק050-5436759 | 03-7412385 | www.su-jok.biz
כתובת: א.צ. גרינברג 25 אזורי חן, תל אביב
מיקוד: 69379
www.su-jok.biz
 
SU-JOK
SU-JOK
SU-JOK
SU-JOK
SU-JOK
SU-JOK
SU-JOK
SU-JOK
SU-JOK
SU-JOK
SU-JOK
SU-JOK
SU-JOK
SU-JOK